Değerli Erciyes Teknopark Firma Yetkilileri,

 

2022 yılı için kira artış oranı %19,6 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı itibariyle uygulanacak kira birim fiyatı 30.40 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Ayrıca 2022 yılından itibaren, sözleşme tarihi dolan firmalarla imzalancak yeni sözleşmelerde aşağıda belirtilen yeni indirim oranları geçerli olacaktır.

 

Esas Başvuru Hazırlama Rehberi

Bu rehber, teknoparka başvuran kişiler ya da firmalar için esas başvuru dosyasının hazırlanma sürecinde faydalı ipuçları içermektedir. Rehberi indirmek için tıklayınız.

Personel Kimlik Kartı İstek Formu

Erciyes Teknopark Personel Kimlik Kartı İstek Formu

Bölgedeki tüm personel vergi indirimi takibi (4691 sayılı kanun kapsamında çalışan personelin kullandığı gelir vergisi indirimi) teknopark kimlik kartları vasıtası ile yapılmaktadır.Her binanın giriş kapısının giriş ve çıkış yönlerinde birer tane kart okuyucu bulunmaktadır.

Kart okuyucular kapıyı kontrol etmemekle birlikte kendisine okutulan kartın bilgilerini, okutulma saatini kaydetmektedir.

Bu sayede ay sonunda oluşacak rapor ile hangi personelin ne kadar süre bölgede çalıştığı belirlenecek ve muafiyet evraklarınız bu bilgiler ışığında onaylanacak veya reddedilecektir. Dolayısı ile personelinizin iş yerine geldiğinde ve ayrıldığında kartını okutması son derece önemlidir.

Kartını okutmayı ihmal eden personel sistemde giriş/çıkış yapmış olmayacağı için muafiyet kullanamayacaktır.

Mağduriyet oluşmaması için gerekli başvuruların zamanında yapılması, kartların temin edilmesi ya da yenilenmesi gereklidir. Aksi takdirde oluşacak problemlerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

“Daha önceden verilmiş tüm kartların elektronik vizeleri dolmuştur. Vize yenilemesi yapılması gerekmektedir, vize yenilemeyen kartlar geçersiz kalacaktır. Kartlar 1 yıl süre ile geçerli olacaktır ve her yıl yeniden elektronik vize yaptırmaları gereklidir. Elektronik vize yaptırmayan kartlar geçersiz olacaktır.”

Kimlik Talepleri argeportal.erciyesteknopark.com adresi üzerinden yapılmaktadır.

29797 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Teknoloji Keliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca sağlanan vergi muafiyetlerinde kullanılacak formları içermektedir.

Tek Pencere Sistemi Kullanma Kılavuzu
Dışarıda Geçirilen Sürelere İlişkin Kullanım Kılavuzu
Dışarıda Geçirilen Süreler Formu
Dışarıda Geçirilen Süreler Formu (Yüksek Lisans Doktora Öğrencileri)

Muafiyet Formları

Kiralanan Türü Metre Kare Birim Kira Bedeli (KDV Hariç)
Tüm Ofisler 30,40 TL / m2
Aidat 16,44 TL / m2

ERCİYES TEKNOPARK KİRA İNDİRİMLERİ VE ŞARTLARI

1. 1512 Girişimcilik Destek Programı vb. kamu ar-ge desteği almaya hak kazanan firmalara Girişimcilik Destek Programı veya projeleri süresince uygulanmakta olan güncel kira bedelinin %75’i oranında indirim yapılacaktır. (Sera Kuluçka programına dahil olmaları koşulu ile).

2. Sera programına dahil olan kuluçka firmalarına bodrum katta ofis tutmaları halinde %50 oranında indirim yapılacaktır.

3. Engellilik oranı % 40 ve daha fazla olan engelli T.C. vatandaşlarına ve en az %51 hissedarı oldukları şirketlere değerlendirme kurulundan onaylı ar-ge projeleri ve uygun ofis bulunması halinde 1 yıl süreliğine ar-ge projelerini gerçekleştirmeleri maksadı ile en fazla 30 m2 alana sahip ücretsiz olarak İnkübatör statüsünde ofis tahsis edilecektir*.

4. Aşağıda belirtilen tablodaki şekilde kiracılara kira fiyatları üzerinden belirtiler süreler için indirim uygulanacaktır, indirimler firmanın ilgili belgeleri yazılı olarak beyan edip indirim talep etmesine müteakip uygulanacaktır, toplam indirim oranı bodrum katlar için %25’i normal katları için ise %20’yi hiçbir şekilde aşmayacaktır:

 

Konu İndirim Süre Yeni İndirim
En az bir yıl peşin ödeme indirimi 15% 10%
Teknopark adresli firma adına alınan her bir patent için 20% 1 yıl 15%
Teknopark adresli firma adına alınan her bir endüstriyel tasarım, faydalı model için (alınma tarihi 1 yılı geçmemiş) 10% 1 yıl 5%
Teknopark adresli firma adına yapılan SCI indeksli dergi yayınının her biri için (yayın tarihi 1 yılı geçmemiş) 10% 1 yıl 5%
10 ve daha fazla ar-ge çalışanı istihdamı 10% İstihdam devam ettiği sürece 5%
Yıllık 100.000 $ ve 500.000 $ arası teknoparktan doğrudan ihracat 15% 1 yıl 10%
Yıllık 500.000 $ ve 1.000.000 $ arası teknoparktan doğrudan ihracat 1 yıl 15%
Yıllık 1.000.000 $ ve üstü teknoparktan doğrudan ihracat 1 yıl 20%
TTGV, Kosgeb Teknoloji AR-GE Desteği, TÜBİTAK  kapsamında destek alma 10% 1 yıl 10%
EUREKA, AB Çerçeve Projesi 10% 1 yıl 10%
Öğretim üyesinden ar-ge danışmanlık hizmeti alma (Akademisyen firmaları kapsam dışıdır, her bir akademisyenin verdiği tek bir hizmet kapsam içine alınabilir, hizmet veren akademisyen muhtasar ekinde de yer almalıdır.) 5% 1 yıl
Şirket sermaye yapısında hisse sahibi olarak öğretim elemanı veya öğretim elemanları ortağı bulunan şirketler, emekli öğretim elemanı veya emekli öğretim elemanları ortağı bulun şirketler 10% Ortaklık devam ettiği sürece 10%
Bodrum İndirimi 36,36% 15%
1 Yıl içerisinde 10’dan fazla stajyer istihdamında 1 Yıl 10%
Kuluçka İndirimi 50% Kuluçka süresi Boyunca 50%
Kamu Destekli Kuluçka indirimi 75% Proje Süreci Boyunca 75%
Bodrumlu ofisler ve Bodrum Alanında Toplam İndirim %25’i geçemez
Bodrum dışı ofislerde toplam İndirim %20’yi geçemez
**Önemli Not: Kira indirimlerinin uygulanabilmesi için ilgili maddelerde de belirtildiği üzere firma adına başvuru
yapılması gerekmektedir.
Firma yetkilisi ve çalışanları adına yapılmış herhangi bir başvuru kabul edilememektedir.

Teknolojik Ürün Yatırımı Desteği

Ar-Ge ve Yenilik Projesi/Faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Tekno Yatırım Programı ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir.

 

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu programı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amacıyla Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konmuştur.

Proje Bitirme Belgesi İçin Tıklayınız

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Kılavuzu

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Fizibilite

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Ek Belgeler

Firma Faaliyet İzleme Raporları

Değerli Erciyes Teknopark Firması,

Bilindiği üzere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet göstermektesiniz.

Kanunun uygulanabilmesine yönelik olarak yürürlüğe konulan, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği”nin 15 inci maddesinin aşağıdaki bentleri;
“n) Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,
o) Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması,”
görevlerini “Yönetici Şirkete” yüklemiştir.

 

İlgili mevzuat gereği Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğiniz süre içerisinde her ay düzenli olarak yönetici şirkete rapor sunmanız gerekmektedir. Raporların daha sağlıklı oluşturulması ve sizlere kolaylık sağlaması açısından bir “Web Tabanlı Firma Faaliyet İzleme Sistemi” oluşturulmuş bulunmaktadır. Her ay düzenli olarak aşağıda adresi belirtilen sisteme giriş yaparak faaliyet raporunuzu sunmanız gerekmektedir.

 

Raporunuz aktive edildiğinde sisteme giriş yapabilir ve raporunuzu oluşturabilirsiniz.

Lütfen ilgili ay için raporunuzu belirtilen son tarihine kadar doldurarak yönetici şirkete kaşeli imzalı olarak iletiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sisteme erişebilirsiniz. Gerekli ve detaylı açıklamalar sistemde yer almaktadır.

Web Tabanlı Firma Faaliyet İzleme Sistemi Adresi : http://argeportal.erciyesteknopark.com

Firmanıza Özel Sisteme Erişim Bilgilerinizi Yönetici Şirketten Temin Edebilirsiniz.

 

İletişim:
Ahmet Koray Yüksel
0352 224 81 12 – 13 (311)
[email protected]

Tanıtıcı Tabela Standartları

Ana Tabela Standartları

 1. Tabelaların eni 60 cm ve boyu 45 cm olacaktır. Tabelaların kalınlığı 5 cm’den fazla olamaz.
 2. Tabelalar kapıların sağ veya sol tarafına kapı üst sınırı ile tabelanın üst sınırı aynı doğrultuda olacak şekilde ve kapıyla tabela arasında 5 cm mesafe kalacak şekilde asılacaklardır.
 3. Tabelalarda Firma Adı, Firma Sloganı ve Firma Logosundan başka hiçbir bilgi yer alamaz.
 4. Tabelalar çıkarıldıklarında duvarda hasara yol açmayacak şekilde ana yapıya zarar vermeden yerleştirilmelidirler.
 5. Tabelalar herhangi bir şekilde binadaki elektrikten beslenmemelidir. Eğer elektrik tüketecek bir tabela kullanılacaksa Yönetici Şirket’ten yazılı izin alınmalıdır.
 6. Tabelalar binanın mimari yapısı ve renkleri göz önüne alınarak modern bir tasarımla yapılmalıdırlar.

Ek Tabela Standartları

 1. Tabelaların eni 60 cm ve boyu 20 cm olacaktır. Tabelaların kalınlığı 5 cm’den fazla olamaz.
 2. Tabelalar ana tabelanın altına her iki kenardan hizalı ve aralarında 5 cm mesafe olacak şekilde asılacaklardır.
 3. Tabelalar çıkarıldıklarında duvarda hasara yol açmayacak şekilde ana yapıya zarar vermeden yerleştirilmelidirler.
 4. Tabelalar herhangi bir şekilde binadaki elektrikten beslenmemelidir. Eğer elektrik tüketecek bir tabela kullanılacaksa Yönetici Şirket’ten yazılı izin alınmalıdır.
 5. Tabelalar binanın mimari yapısı ve renkleri göz önüne alınarak modern bir tasarımla yapılmalıdırlar.
 6. Bir firma en fazla 2 adet ek tabela kullanabilir. İkinci tabela, birinci ek tabelanın altına her iki kenardan hizalı ve aralarında 5 cm mesafe olacak şekilde asılmalıdır.

Bina Kat Tabelaları

Bina girişlerine ayaklı kat planı reklam panosu yerleştirilmiştir. Her firmanın, kendisi için ayrılmış alana firma bilgilerini yazdırması gerekmektedir. Pano üzerinde firmanıza tahsis edilmiş 30 cm x 15 cm (TEKNO 4 VE 5.binalarında ölçü 15cm*7cm ‘dir) boyutundaki beyaz plastik tabakalar 2 vida ile sökülüp takılabilir bir yapıya sahiptir, bu tabakayı yönetici şirkete başvurarak temin edebilir ve herhangi bir reklamcıya götürerek kendiniz istediğiniz şekilde yaptırabilirsiniz.

Yeni Personel Bildirim Formu

İstiham edilecek tüm personelin (Ar-Ge personeli olsun ya da olmasın) rapor sistemine girilmiş olması zorunludur.
Personel rapor sistemine eklendikten sonra aşağıda yer alan form ve ekleri yönetici şirkete eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
Aksi durumda işlem tamamlanmış kabul edilmeyecektir.